Bulvár
Gasztronómia
Lovassport
Veterán autók
Webshop
Trimedio TV
Trimedio Rádió
Eladó cégek
Utazások
Podcast
Bulvár
Gasztronómia
Lovassport
Veterán autók
Webshop
Trimedio TV
Trimedio Rádió
Eladó cégek
Utazások
Podcast

Országos reklámkataszter jön létre: Változások lesznek a járóbeteg-szakellátásban

A változtatást a betegellátás hatékonyságának növelésével indokolták.

Bevezeti az országos reklámkatasztert, rendelkezéseket tartalmaz az önkormányzat által biztosított járóbeteg-szakellátásról, valamint a CT- és az MRI-vizsgálatokról a Magyarország 2024-es központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvény, amelyet kedden fogadott el az Országgyűlés.
A képviselők 134 igen, 58 nem szavazattal szavazták meg a több mint félszáz törvényt módosító jogszabályt.
A hatékony és egységes vagyongazdálkodás, a centralizált állami vagyonértékesítési stratégia és a költséghatékony vagyongazdálkodás biztosítása érdekében módosították a feladatellátást közvetlenül nem szolgáló állami vagyonelemek értékesítési szabályait. Az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter rendeletben jelölheti ki eladásra azokat az állami ingatlanokat, amelyeknek az értékesítése indokolt.
Lehetővé vált, hogy a kormány irányítása alá tartozó költségvetési fejezetek körében a fejezetet irányító – akár fejezeten belül, akár fejezetek között – átcsoportosításokat hajtson végre. Az átcsoportosítással szemben az államháztartásért felelős miniszter kifogással élhet.
Bevezették az országos reklámkatasztert a településkép-védelmi szabályozásban. Azt a reklámhordozót, valamint reklámhordozót tartó berendezést, amelynek elhelyezése településkép-védelmi szempontból szabályos, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság felveszi az általa vezetett országos reklámkataszterbe. Nem helyezhető el reklám olyan reklámeszközön, amely a kataszterben nem szerepel.
A törvény megemelte a közigazgatási bírság összegét a közterületen és a közterületről látható magánterületen történő reklámelhelyezésre vonatkozó szabályok megsértése, valamint a költségvetési szervek és egyes jogi személyek által megrendelt plakátkampányok átláthatóságát biztosító szabályok megszegése esetén.
Rendelkeztek arról is, hogy a helyi önkormányzat által biztosított járóbeteg-szakellátásra – az egészségbiztosítás keretében – csak költségvetési szervként működő egészségügyi intézménnyel köthető finanszírozási szerződés. Minden önkormányzat köteles a gazdasági társaság formában működő járóbetegellátó szolgáltatóját költségvetési szervvé alakítani 2024. július 1-jéig. Kivételt képeznek azon gazdasági társaságok, amelyek nem kizárólag önkormányzati tulajdonban vannak.
Az indoklás szerint az átalakításra azért van szükség, mert csak egycélú költségvetési szerv esetén biztosított, hogy az E-Alap finanszírozását kizárólag a járóbeteg-ellátásra fordítsák.
A CT-, valamint az MRI-vizsgálatok esetén az állam a jövőben maga biztosítja a közfinanszírozás alá eső ellátásokat, ezért jövő év november 1-jével megszüntetik azon finanszírozási vagy közreműködői szerződéseket, amelyeket a magánszolgáltatók kötöttek a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel vagy az állami intézménnyel.
Az érintett szolgáltatók kártalanításban részesülnek, és eszközeiket felajánlhatják az államnak megvételre.
Új fogalomként határozták meg az egységes intézeti gyógyszertári szolgáltatást, amelynek célja az indoklás szerint nagy értékű, többek között az egyéni gyógyszeradagolást lehetővé tevő beruházások megvalósításával az intézeti gyógyszertárak üzemeltetési és ellátási tevékenységének jelentős javulása.
A jövőben az egészségügyért felelős miniszter rendeletet adhat ki arról, hogy bizonyos étrend-kiegészítők csak gyógyszertárban vagy a miniszter rendeletében meghatározott üzletekben hozhatók forgalomba.
Új szabály az is, hogy az állam az államadósság terheinek csökkentése érdekében, a szabad pénzeszközeinek kezelése keretében kölcsönt nyújthat a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek, amennyiben ez a központi költségvetés pénzügyi stabilitását nem érinti.
Egy másik változtatás alapján, ha a helyi önkormányzatnak a kincstárral szemben a nettó finanszírozásból adódóan tartozása van, a tartozásnak megfelelő összeget a kincstár levonja az önkormányzatnak kifizetendő támogatásból.
A törvény értelmében módosult a Pollack Mihály tér alatt lévő állami tulajdonú mélygarázs egyházi tulajdonba adásának határideje, a Dél-pesti Centrumkórház Merényi telephelye pedig a Semmelweis Egyetemhez került. (MTI)